Brand's

Skip To Content

Share To:

Danh hiệu & Giải thưởng

BRAND'S® Dành Giải Thương Hiệu Được Tin Tưởng Nhất Do Bạn Đọc Bình Chọn - 2008

4 Lần Đạt Giải Thưởng

Reader Digest đưa ra giải thưởng đánh giá mức độ tin tưởng thương hiệu cách đây 4 năm và Cerebos Pacific Limited đã liên tục giành được giải thưởng này.

BRAND’S® một lần nữa giành được giải thưởng Vàng châu Á cho Thương Hiệu được bạn đọc tin tưởng nhất trong 4 lần liên tiếp. Giải thưởng đã đạt cho các dòng Vitamin và Thực phẩm chức năng. Thái Lan một lần nữa đạt giải thưởng Bạch kim ở cấp quốc gia. BRAND’S® được vinh danh cho thành tích này.